23 Cách tuyệt vời để tim thấy ý tưởng kinh doanh

  • thanhvien
  • 23 Cách tuyệt vời để tim thấy ý tưởng kinh doanh

None

Hướng dẫn

Hướng dẫn

General

1 Bài học

0% Chưa học

Bạn đã sẵn sàng?

23 Cách tuyệt vời để tim thấy ý tưởng kinh doanh

Theo dõi

Thông tin về giảng viên

Ngô Văn Công

Hiện đang sở hữu hệ thống kinh doanh hàng nghìn thành viên, sở hữu kênh Tikok 700.000 follow, Facebook fanpage gần 100.000 like...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>