11 Chiến lươc xây dựng chân dung khách hàng.

  • thanhvien
  • 11 Chiến lươc xây dựng chân dung khách hàng.

None

Video

Video

General

26 Bài học

0% Chưa học

Bạn đã sẵn sàng?

11 Chiến lươc xây dựng chân dung khách hàng.

Theo dõi

Thông tin về giảng viên

Ngô Văn Công

Hiện đang sở hữu hệ thống kinh doanh hàng nghìn thành viên, sở hữu kênh Tikok 700.000 follow, Facebook fanpage gần 100.000 like...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>