Phân loại các nhóm khách hàng thường gặp

30 Phút để tìm thấy 1000 người muốn mua hàng của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy chính xác 1000 người khách hàng thực sự muốn mua hàng của bạn chỉ bằng cách xem và làm theo 11 bài học được hướng dẫn chi tiết.

Giá gốc:  1.998.000đ

Giá Hôm nay:  0đ 

01
Days
:
 
01
Hours
:
 
01
Minutes
:
 
00
Seconds

You missed out!

Bộ mẫu sẵn giúp bạn tạo tệp Avata Khách hàng

>