Phải làm gì khi khách hàng nhận báo giá xong lại im lặng?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>