Dấu hiệu 3: Khách hàng buột miệng nói ra những câu nói ngẫu nhiên với trạng thái vui vẻ, phấn khích.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>