Câu 6: Những dự định khởi nghiệp của bạn có thực tế hay không?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>