Dấu hiệu 2: Khách hàng có xu hướng muốn cầm thử, dùng thử sản phẩm.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>